Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund och syfte med Maximo Underhållssystem

Maximo underhållsystem införande i början av 2000-talet var en möjlighet till att få en effektiv anläggningsförvaltning av vägutrustningar och att systemet skulle kunna införas för all underhållsverksamhet inom dåvarande Vägverket i framtiden.

Införande av Maximosystemet

I samband med att vägtunnelprojektet Södra länken i Stockholm färdigställdes i början av 2000-talet, beslutade dåvarande Vägverket om, att man måste kunna säkerställa att anläggningskännedomen och underhållsnivån kunde bibehållas även för framtiden för den mycket stora anläggningsinvesteringen.

Beställaren Vägverket ville som ansvarig anläggningsägare kunna fortsätta att förvalta och underhålla anläggningen på bästa sätt, för att uppfylla anläggningens underhållskrav. En mycket stor mängd ny teknisk utrustning hade installerats, och den skulle vid tekniska störningar kunna ge negativ påverkan på säkerheten, framkomligheten  och miljön om den inte förvaltades på ett bra och modernt sätt.

Underhållssystemet Maximo – ett internationellt standardsystem - upphandlades därför under år 2000 och driftsattes, i dåvarande Vägverket Region Stockholms Drift & Underhållsverksamhet, för just detta ändamål under år 2003.

Efter driftsättningen fortsatte Vägverket och sedermera Trafikverket att vidareutveckla och kontinuerligt förbättra  systemet utifrån underhållsverksamhetens krav.
Exempelvis har interna arbetsprocesser utvecklats för att kunna nyttja och driftsätta Maximos Workflowhantering, ny kontraktshanteringsapplikation finns, nya rapporter har utvecklats med mera.
Fortsatt arbete har sedan skett med att få in mer underhållsverksamhet och anläggningsinformation från hela landet till systemet.

Syfte

Huvudsyftet för Trafikverkets underhållsverksamhet för vägsidan har fortsatt varit och är, att vi ska ha kunskap och kontroll över Trafikverkets anläggningar, kunna styra och låta genomföra en effektiv planering och utförande samt kunna följa upp de utförda underhållsarbetena – i form av avhjälpande underhåll (AU), förebyggande underhåll (FU) respektive reinvesterings- och ombyggnadsarbeten (OB) – som bedrivs dagligdags ute på våra anläggningar.

Sedan år 2018 har även delar av besiktningsverksamheten inom verksamhetsområde järnväg införts och börjat nyttja befintligt Maximosystem för samma syfte.

Införande av Gus

Trafikverket tog under år 2015 ett stort beslut om att ett gemensamt nationellt underhållsstöd för all underhållsverksamhet inom Trafikverket, gemensamt för både järnvägs- och vägsidan, skulle införas och där själva underhållssystemet skulle utgöras av Maximo.

Projektet, Gemensamt Underhålls Stöd – GUS – pågår, och kommer att införas etappvis fram till 2022 då systemet  planeras vara driftsatt för hela Trafikverkets Underhållsverksamhet.