Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nyhetsbrev nr 3 2020 för BessyMobile, Bessy och Ofelia

Vi kommer att uppdatera IT-stöden 27 oktober. Det innebär flera nya funktioner som underlättar arbetsflödet.

Release nummer 3, 27 oktober

Eftersom detta kan påverka ditt arbete ber vi dig att om möjligt undvika att arbeta i våra IT-stöd denna dag.

Klicka på respektive systemnamn för att läsa mer om vad som ingår i releasen.

Pågående förbättringar för BessyMobile

  1. Åtgärd för att minska risken för besiktningsdata förlust (synkning 27:e oktober)
  2. Åtgärder för minskad seghet vid synkning (pågår tid ej klar)
  3. Åtgärder ökad prestanda databas (pågår tid ej klar)

Information kring buggrättningar i release 3

Fältet “Notering” i Åtgärdsrapporteringen har bytt namn till Åtgärdsnotering. Fältet “Text” kommer inte användas längre.

Skärmklipp på de nya funktionerna
 
  • Vi har ökat till 256 tecken för utskrift på Åtgärdsnotering.
  • Individ/stolpnummer samt lägesinfo kommer nu med i  utskriften av besiktningsanmärkningar.

Fältet "Skadad anläggning" i BV:Felrapport ändras till "Försäkringspliktigt fordon har skadat anläggningen", detta för att förtydliga funktionen.