Kommande version: Sampers 4

Trafikverket har under flera år arbetat med att utveckla en ny version av Sampers: Sampers 4. Läs mer om version 4 nedan.

I januari 2023 fattades beslut om att Sampers 4 ska användas för att ta fram Basprognos för persontrafiken år 2024 som planeras publiceras 1 april 2024.

Nedan finns samlad dokumentation om det kommande verktyget Sampers 4. Observera att fram till den 1 april 2024 är Sampers 3.4.6 gällande version. Notera även att dokumentationen som finns att tillgå nedan nedan baseras på betaversioner av modellen.