Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Efterfrågemodell – Resefterfrågan

En efterfrågemodell beräknar efterfrågan på resor utifrån studier av resvanor. Modellen beräknar vart, hur och hur ofta människor vill resa.

I detta utbud ingår saker som infrastruktur, kollektivtrafik, tidtabeller samt makroekonomiska förutsättningar som demografi och kollektivresetaxor. I grunden ligger matematiska samband mellan resekostnader och restider från en sida och val av färdmedel och destination från andra sidan. Struktur och parametrar för dessa samband bestäms/skattas utifrån studier av resvanor (resvaneundersökningar). Modellen beräknar resandet mellan olika områden baserat på geografisk fördelning av befolkning och arbetsplatser.

Komplexitet av trafiksystemet och av människors beteende och begränsad tillgång till data gör att inte alla resor och inte alla detaljer i resandet återspeglas i efterfrågemodellen. Till exempel modelleras inte yrkestrafik med personbilar, resor över Sveriges gräns (förutom lokala resor över Öresund) och resor med bil som sker för anknytning till flyg- och tågresor. Istället görs i regel beräkningar av sådana resor utanför Sampers. Resorna läggs sedan till som extra resefterfrågan för att påverkan på trängsel och restiden för de modellerade resor ska bli så korrekt som möjligt.