Indataförsörjning för prognos- och analysverktyg (IPA)

IPA är en applikation som används för att bearbeta och förädla vägnät och vägdata från NVDB.

IPA-applikationen är en intern applikation för ett fåtal användare. Applikationen används för att bearbeta och förädla vägnät- och vägdata från NVDB. Bland annat sker transformationer av vägnätets geometri (från NVDB:s vägnätsmodell till en enklare nod-/länkmodell). Beroende på inställningar skapas vägnät för verktygen Sampers/Emme, EVA och Simair/Emme. De skapade vägnäten levereras sedan på olika sätt till användare av respektive analysverktyg.

Bearbetningen/förädlingen av vägnät görs utifrån de krav respektive verktyg ställer. Applikationen uppdateras regelbundet bland annat utifrån de förändringar som sker i NVDB:s grunddata och med avseende på den vidareutveckling som verktygen genomgår.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar IPA-applikationen och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.