Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Indataförsörjning för prognos- och analysverktyg (IPA)

IPA är en applikation som används för att bearbeta och förädla vägnät och vägdata från NVDB.

IPA-applikationen är en intern applikation för ett fåtal användare. Applikationen används för att bearbeta och förädla vägnät- och vägdata från NVDB. Bland annat sker transformationer av vägnätets geometri (från NVDB:s vägnätsmodell till en enklare nod-/länkmodell). Beroende på inställningar skapas vägnät för verktygen Sampers/Emme, EVA och Simair/Emme. De skapade vägnäten levereras sedan på olika sätt till användare av respektive analysverktyg.

Bearbetningen/förädlingen av vägnät görs utifrån de krav respektive verktyg ställer. Applikationen uppdateras regelbundet bland annat utifrån de förändringar som sker i NVDB:s grunddata och med avseende på den vidareutveckling som verktygen genomgår.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar IPA-applikationen och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.