Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utvärdering av vägbulleråtgärder (Väg-BUSE)

Väg-BUSE är ett Excelbaserat verktyg för samhällsekonomisk beräkning av bulleråtgärder i anslutning till vägtransportsystemet.

Väg-BUSE används för att ta fram underlag för prioritering av vägbulleråtgärder utifrån samhällsekonomisk lönsamhet. Det handlar då om specifika åtgärder för att minska vägbullerstörningen. För bedömning av bullrets samhällsekonomiska betydelse i tidiga skeden ska BEVA användas.

Åtgärder som kan beräknas med Väg-BUSE är fasadåtgärd (oftast någon fönsteråtgärd), fasadåtgärd i kombination med utemiljöåtgärd (det senare i form skärm, inglasning etcetera av uteplats), skärm, vall, bullerdämpande beläggning eller förvärv av fastighet.

Resultaten från Väg-BUSE kan även användas för att komplettera en kalkyl i ett annat verktyg, till exempel Effekter vid väganalyser (EVA), för ett objekt där åtgärder för att minska buller ingår.

Förvaltning

Trafikverket äger och förvaltar Väg-BUSE och ansvarar för vidareutveckling av verktyget.