Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändringar i NetInfo-tjänster

Vi inför versionshantering av våra visningstjänster (WMS).

För att minska risken för störningar hos användarna vid större förändring av våra visningstjänster har vi börjat tillämpa versionshantering. En större förändring som gör att vi släpper en ny version är exempelvis att vi tar bort ett lager, eller en kolumn i ett lager. Tidigare version av tjänsten kommer att fungera i 6 månader från införandet av den nya.

Den senaste versionen av NetInfo-tjänsterna är nu _1_1. Du ansluter till tjänsterna med adresserna enligt följande:

Allmän vägdata
http://geo-netinfo.trafikverket.se/MapService/wms.axd/NetInfo_1_1?

Unik data om vägutformning
http://geo-netinfo.trafikverket.se/MapService/wms.axd/NetInfoRoad_1_1?

Unik data om gångvägnät
http://geo-netinfo.trafikverket.se/MapService/wms.axd/NetInfoWalk_1_1?

Unik data om cykelvägnät
http://geo-netinfo.trafikverket.se/mapservice/wms.axd/NetInfoBicycle_1_1?

Övriga förändringar i utbudet

 • NetInfo
  - ”Rastficka” tas bort
  - I Bullerskydd-väg avslutas attributen:
    Verklig geometri ID
    Verklig geometri dimension
    Verklig geometri längd

 • NetinfoBicycle
  - ”Cykelvägskategori” tas bort

Tidigare version avvecklas 22-05-2022.