Breddad ekobonus

Syftet med breddad ekobonus är att avlasta det svenska vägnätet och att minska utsläppen av luftföroreningar och växthusgaser. Stödet ska främja en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart samt underlätta för intermodala godstransporter.

Att transportera på sjö och järnväg i stället för på väg medför i många fall en betydande miljönytta, och det bidrar till ett bättre energiutnyttjande inom transportsektorn. Det innebär också ett minskat slitage på vägarna och ökad trafiksäkerhet i transportsystemet.

Trafikverket redovisade i mars 2022 sitt förslag på utformning av en förlängd och breddad ekobonus till regeringskansliet. Stödet behöver nu godkännas av EU-kommissionen innan regeringen kan besluta om en förordning. När förordningen är på plats kan Trafikverket verkställa breddad ekobonus.

Så snart vi vet mer kommer vi att lägga ut information på den här webbsidan.

Trafikverket redovisade sitt förslag på utformning av en förlängd och breddad ekobonus till regeringskansliet den 9 mars 2022. Du kan läsa mer om detta via länken nedan.