Ansökan om Kapacitet på järnväg (AoK) T12-T22

I och med att AoK (Ansökan om kapacitet) under december 2022 ersattes av MPK-systemen så kommer AoK att avvecklas och bli otillgängligt inom kort.

Ni kan utgå ifrån att inga externa användare längre kommer åt systemet, varken för T22 eller tidigare tågplaner.

Om ni inser att ni missat att ta ut väsentlig data så går det att begära ut information om specifika tåg/ansökningar genom att skicka en förfrågan till:

trafikplanering.forvaltning@trafikverket.se