Vägkategori A–F

Väghållare kan få bidrag för drift och underhåll av olika slags vägar. Vi har delat in dem i kategorierna A–F.

  • Väg för fast boende inom landsbygdsområde – kategori A
    - utfart
    - vägslinga
  • Väg för fast boende inom bebyggelseområde där vägen fungerar som uppsamlingsväg eller utfartsväg – kategori B
  • Väg för genomfart för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen – kategori C
  • Väg för det rörliga friluftslivet – kategori D
  • Väg för normalt minst 25 fritidshus – kategori E
  • Väg för näringslivet  kategori F