Bli signaltekniker - jobba på den högteknologiska järnvägen!

Är du noggrann, initiativtagande, teknikintresserad och vill bidra till samhällsutvecklingen? Då är signaltekniker ett yrke för dig.

Jobba som signaltekniker

Som signaltekniker är du med och underhåller och bygger järnvägens många signalsystem. Allt för att bibehålla den höga säkerheten på järnvägen. Du kommer att arbeta med avancerade säkerhetssystem som skickar information till bland annat lokförarna om vad som händer längs spåret. Tillsammans med järnvägens övriga tekniska system inom el- och banteknik samt telekommunikation blir du en samhällsbyggare som hjälper till att förhindra och avhjälpa akuta feltillstånd i spåret.

Jobbet kan innebära veckovis skiftarbete under nätter och helger och arbete på annan ort där du bor på arbetsplatsen under en vecka för att sedan vara ledig en vecka. Detta innebär å andra sidan traktamente utöver grundlönen vilket gör att yrket kan ses som välbetalt. Det finns också mycket goda möjligheter att vidareutbilda sig hos din arbetsgivare.

Genomsnittlig månadslön innan traktamente: 44 000 kr (Från Statistiska centralbyråns lönestatistik 2021)

Trafikverksskolan rustar dig som blivande signaltekniker

Hos oss går du en ettårig Yrkeshögskoleutbildning med utbildare som själva arbetat många år ute i järnvägsspåret. Teori varvas med mycket praktiska moment i vår unika järnvägsanläggning i Ängelholm. Där har du tillgång till bangård med spår, järnvägsfordon och järnvägsmuseum. Du får också prova på arbetslivet genom LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartner i branschen under x veckor och kommer under utbildningen även att göra ett examensarbete.

Utbildningen är CSN berättigad och ger 200-Yh-poäng.

”Om man, som jag, är intresserad av att arbeta med nya uppgifter och hitta nya lösningar så är det här ett toppenjobb. Signalteknik är ett stort område så jag kommer hela tiden få lära mig nya saker och det känns jättebra.”

/Johannes Fredriksson, signaltekniker

Är du behörig att ansöka?

Grundläggande behörighet

För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:

  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.

Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1 och svenska 1.

Övriga behörighetskrav

Du ska genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. (Blanketten hittar du bland övriga länkar längre ner på denna sida). Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

Utbildningen ställer krav på förkunskaper i ellära, mekatronik och elektromekanik som uppnåtts genom utbildning på gymnasialnivå eller på ett annat sätt.

Vid behov kommer vi erbjuda en behörighetsgivande förutbildning. Om antal sökande till denna förutbildning blir större än antalet lediga platser till den ordinarie utbildningen avgörs antagningen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

 

Ansökan för ht 2023 är öppen till och med 15 maj.