Bli kontaktledningstekniker – järnvägen behöver dig!

Trivs du med att ta stort ansvar, orädd för höjder och vill bidra till samhällsutvecklingen samtidigt som du har stora möjligheter till vidareutveckling? Då är kontaktledningstekniker på järnväg ett yrke för dig.

Jobba som kontaktledningstekniker

Som kontaktledningstekniker på järnväg är du med och bygger och underhåller de elanläggningar som järnvägen behöver. Du bygger kontaktledning på hög höjd, installerar hjälpkraft och växel - värme. Tillsammans med järnvägens övriga tekniska system inom signal- och banteknik samt telekommunikation blir du en samhällsbyggare som hjälper till att förhindra och av - hjälpa vid fel i spåret.

Jobbet kan innebära veckovis skiftarbete under nätter och helger och arbete på annan ort där du bor på arbetsplatsen under en vecka för att sedan vara ledig en vecka. Detta innebär å andra sidan traktamente utöver grundlönen vilket gör att yrket kan ses som välbetalt. Det finns också mycket goda möjligheter att vidareutbilda sig hos din arbetsgivare.

Genomsnittlig månadslön innan traktamente: 44 000 kr (Från Statistiska centralbyråns lönestatistik 2021)

Trafikverksskolan rustar dig som blivande kontaktledningstekniker

Hos oss går du en ettårig Yrkeshögskoleutbildning med utbildare som själva arbetat många år ute i järnvägsspåret. Teori varvas med mycket praktiska moment i vår unika järnvägsanläggning i Ängelholm. Där har du tillgång till bangård med spår, järnvägsfordon och järnvägsmuseum. Du får också prova på arbetslivet genom LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartner i branschen under x veckor och kommer under utbildningen även att göra ett examensarbete.

Utbildningen är CSN berättigad och ger 200-Yh-poäng.

”Utbildningen är jättebra. Det händer hela tiden nya saker och vi får lära oss nytt varje dag. Det går snabbt framåt men det är bara bra.”

 /Filip Jonsson, kontaktledningstekniker

Är du behörig att ansöka?

Grundläggande behörighet

För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:

  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.
  • Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1 och svenska 1.

Övriga behörighetskrav

Du ska genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. (Blanketten hittar du bland övriga länkar längre ner på denna sida). Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

Utbildningen ställer krav på förkunskaper i ellära, mekatronik och elektromekanik som uppnåtts genom utbildning på gymnasialnivå eller på ett annat sätt.

Vid behov kommer vi erbjuda en behörighetsgivande förutbildning. Om antal sökande till denna förutbildning blir större än antalet lediga platser till den ordinarie utbildningen avgörs antagningen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

Ansökan för ht 2023 är öppen till och med 15 maj.