Bli bantekniker - en samhällsbyggare!

Gillar du fysiskt arbete, trivs med att arbeta tillsammans i grupp och vill bidra till samhällsutvecklingen? Då är bantekniker ett yrke för dig.

Jobba som bantekniker

Som bantekniker är du med och underhåller och bygger järnvägen. Du arbetar med rälsen och banans överbyggnad som exempelvis slipersbyten eller kapning och slipning av räl. Tillsammans med järnvägens övriga tekniska system inom signal- och elteknik samt telekommunikation blir du en samhällsbyggare som hjälper till att förhindra och avhjälpa vid akuta feltillstånd i spåret.

Jobbet kan innebära veckovis skiftarbete under nätter och helger och arbete på annan ort där du bor på arbetsplatsen under en vecka för att sedan vara ledig en vecka. Detta innebär å andra sidan traktamente utöver grundlönen vilket gör att yrket kan ses som välbetalt. Det finns också mycket goda möjligheter att vidareutbilda sig hos din arbetsgivare.

Genomsnittlig månadslön innan traktamente: 44 000 kr kr(Från Statistiska centralbyråns lönestatistik 2021)

Trafikverksskolan rustar dig som blivande bantekniker

Hos oss går du en ettårig Yrkeshögskoleutbildning med utbildare som själva arbetat många år ute i järnvägsspåret. Teori varvas med mycket praktiska moment i vår unika järnvägsanläggning i Ängelholm. Där har du tillgång till bangård med spår, järnvägsfordon och järnvägsmuseum. Du får också prova på arbetslivet genom LIA (Lärande i arbete) hos någon av våra företagspartner i branschen under x veckor och kommer under utbildningen även att göra ett examensarbete.

Utbildningen är CSN berättigad och ger 200-Yh-poäng.

”Utbildningen till bantekniker är helt ny mark för mig och jag upplever det hela som både spännande och kul. Jag kände att jag behövde utbilda mig till ett yrke som leder till ett långvarigt jobb och järnvägen har ju ett långsiktigt tänk så det är precis det jag söker.”

/Jens Fougstedt, bantekniker

Är du behörig att ansöka?

Grundläggande behörighet

För att bli antagen ska du visa att du uppfyller de lagstadgade kraven för grundläggande behörighet till Yh-utbildningar. Handlingar som du kan styrka din behörighet med är:

  • Examen, slutbetyg eller avgångsbetyg från svensk gymnasieutbildning eller intyg för behörighet till högskolestudier och yrkeshögskolestudier från folkhögskola,
  • Gymnasiediplom från gymnasieutbildning i utlandet och utlåtande över gymnasieutbildning från UHR
  • Dokument som visar att du bor i annat skandinaviskt land där du är behörig till en motsvarande utbildning.
  • Grundläggande behörighet innefattar krav på godkänt betyg i matematik 1 och svenska 1.


Övriga behörighetskrav

Du ska genomgå en syn och hörselundersökning med godkänt resultat för att vara lämplig för yrkesrollen och fylla i en hälsodeklarationsblankett. (Blanketten hittar du bland övriga länkar längre ner på denna sida). Läkar- och optikerundersökningen bokar och bekostar du själv hos exempelvis din vårdcentral.

Urval

Har du ovan behörighet går du vidare i antagningsprocessen genom urval. Urvalsgrunden är betyg. Urvalsvärdet räknas som aritmetiskt medelvärde av betyg i matematik 1 och svenska 1. När två eller flera sökande har samma meritvärde används lottning som skiljekriterium.

Ansökan för ht 2023 är öppen till och med 15 maj.