Fortbildning av signalsäkerhetskontrollanter under 2022

Fortbildningen av SISÄ-kontrollanter är en viktig del i att upprätthålla säkerheten vid arbeten i järnvägsanläggningen. Fortbildningen genomförs årligen.

Under 2021 kunde fortbildningen av signalsäkerhetskontrollanter genomföras digitalt med anledning av den rådande pandemin. Fortbildning av SISÄ-kontrollanter 2022 ska genomföras på samma sätt som genomförandet under 2021 fast med några få undantag. Precis som förra året delas fortbildningen in i två steg.

  • Den första delen genomförs digitalt  innan 2022-04-31.
    • Dialog med eleverna säkerställs och provvakt i arbetsledande ställning ska närvara.
  • Den andra delen genomförs fysiskt under hösten med de SISÄ-kontrollanter som genomfört färre än 10 stycken kontrollbesiktningar innan oktobers slut. Tidsperioden ska räknas från det första fortbildningstillfället,  det vill säga, den första delen.
    • Fortbildning av andra delen ska genomföras av en SISÄ-fortbildare godkänd av Trafikverket.
    • Den anställdes företag ska upprätta en handlingsplan för den andra delen som säkerhetsställer en repetition av kontrollbesiktningsmetodiken utifrån gällande krav i Trafikverkets föreskrifter.

Då fortbildningstillfällena har varit tätare men kortare än normalt så uppfylls periodiciteten i enlighet med TDOK 2014:0528.

Behörigheter utfärdade under 2022 kommer att vara giltiga, för de som genomgått första delen och i förekommande fall andra delen, längst till 2023-04-30.