Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

En god tillgänglighet är nödvändig för ett fungerande och hållbart samhälle. Vi har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt. Trafikverket är en av många aktörer som kan göra skillnad för transportsystemet.

FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030

Sverige står bakom Agenda 2030 med de 17 målen för en omfattande och nödvändig global omställning som FN beslutat om. Transportsystemet är integrerat i de flesta målen och har potential att påverka det hållbara samhället i alla tre dimensionerna: socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. Det handlar om att utveckla tillgängligheten så att den bidrar till ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Vi har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt.

Inom FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, är det tydligt att det är alla målen gemensamt som definierar ett hållbart samhälle. Därför kan man inte välja att arbete med ett mål i taget, utan vi behöver se på lösningar som stödjer flera av målen.

Bild med olika mål inringade.
Transportsystemet kan bidra till 11 av Agenda 2030-målen för ett hållbart samhälle.