Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor som cyklar.

Vi tar hänsyn till klimat, miljö och hälsa

Vårt uppdrag är att skapa en god tillgänglighet inom ramen för vad som är hållbart, minskad klimatpåverkan ger en tydlig ram för arbetet. Vi arbetar både med egna åtgärder och genom samarbete med andra.

I arbetet med klimatåtgärder skiljer vi på åtgärder i själva infrastrukturen och på åtgärder som leder till en förändrad, och för klimatet bättre användning, av transportsystemet. För att nå en förändring samverkar vi med alla de aktörer som antingen ansvarar för delar av infrastrukturen eller använder transportsystemet. Ensamma kan vi inte nå ett fossilfritt transportsystem eller utveckla mer klimatneutral infrastruktur.

Vi har ett helhetsperspektiv på begreppet hållbarhet. Det innebär att hållbarhetsmålen för säkerhet och tillgänglighet också ingår i vårt arbete, tillsammans med miljö- och klimatmålen. Det finns många synergieffekter mellan målen.

Våra insatser för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem bidrar till att utsläppen minskar

För att skapa ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem finns klimatåtgärder med när Trafikverket planerar, underhåller, bygger om och bygger nytt. Det finns satsningar på elvägar, digitalisering av järnvägen och uppkopplade fordon.

Exempel på vad Trafikverket bidrar med för att trafiken ska nå Sveriges klimatmål:

  •  Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut.

  • Vi underlättar för tyngre och längre transporter på både väg, järnväg och sjöfart, och för överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

  • Vi ger genom stadsmiljöavtal stöd till kommuner och regioner för infrastruktur till kollektivtrafik, cykel och samordnade godstransporter med krav på motprestationer för en hållbar stadsutveckling. Under åren 2018-2029 finns en miljard per år avsatta för stadsmiljöavtalen, vilket kommer att leda till ökad kollektivtrafik och cykel i tätorter.

  • Vi bidrar med kunskapsunderlag om möjliga vägval framåt för att transportsektorn ska nå Sveriges klimatmål. Vi jobbar för att utveckla och sprida kunskap, och med att ta fram och ge förslag på olika slags styrmedel. Det kan handla om krav på fordon, fartyg och flygplan eller om ekonomiska styrmedel.

  • Vi bidrar med forskning och innovation, som till exempel demonstration och pilot för elvägar.

Vi ställer klimatkrav i våra upphandlingar av infrastruktur

Trafikverket är Sveriges enskilt största upphandlare och med det kommer ett stort ansvar.  Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och påverkande av växthusgaser så vi behöver göra rätt från början, planera omsorgsfullt för att minimera klimat- och miljöpåverkan.

Klimatkraven omfattar klimatpåverkan vid byggnation, de material som används och underhåll. Med klimatkraven ställs förväntningar på upphandlare, konsulter, leverantörer, entreprenörer, projektledare och specialister. Det finns delmål fram till år 2030, och till år 2045 ska klimatneutralitet nås.