Trafikverkets resurser vid nationella och internationella kriser

Trafikverket har resurser i form av utbildad och övad personal, som är specialister inom olika områden. Våra entreprenörers resurser kan omfördelas vid behov.

Vi har även beredskapsmateriel som elverk, ersättningsbroar och bandvagnar. Våra egna resurser kan användas vid olika typer av påfrestningar i samhället.

Elverk

Trafikverket har ett antal reservelverk, fördelade över landet. De flesta har en kapacitet på 100 kVA.

Ersättningsbroar

Vi förfogar över ersättningsbroar som är möjliga att bygga ut för järnväg och biltrafik i flera spann och filer i varierande längder. Se vilka typer av bromateriel i faktarutan nedan.

Dessutom finns det möjlighet att ersätta broar med pontonfärja. Trafikverket har dessutom reservfärjelägen, där Färjerederiets vägfärjor kan användas för att öka kapaciteten ytterligare.

Bandvagnar

Trafikverket förfogar över ett antal bandvagnar med olika typer av funktionalitet. Dessa finns på olika platser i landet och är tänkta att utgöra gruppvisa samlade resurser. De bemannas av förare ur frivilligrörelsen.