Trafikverkets krisorganisation

Utgångspunkten för hur Trafikverket hanterar krissituationer är att den ordinarie organisationen och det vanliga arbetssättet ska utnyttjas så långt det är möjligt.

Sakkunniga medarbetare kallas in för att arbeta i en utökad operativ ledning eller i en krisledningsorganisation. Kontaktcenter och trafikinformationen bemannas så mycket som behövs.

Allmänheten kan kontakta Trafikverkets kontaktcenter, se under kontakta oss högre upp på denna sida.

Trafikverket har alltid en tjänsteman i beredskap (TIB). Tjänstemannens uppgifter är att stödja verksamheten och presstjänsten med information om större olyckor och krisberedskapsfrågor.