Praktiska friktionskoefficienter mellan trävägar och oskyddade trafikanter

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Projektet har utforskat olika träunderlags egenskaper vad gäller friktion i ett gång- och cykelsammanhang. Dessutom har det utvecklats en ny metod som, trots begränsningar angående främst arbetsmiljön har levererat nyttig information och bevisat att cykeldäck har bra friktionsegenskaper på halt underlag tvärs färdriktningen.

Projektet valde att använda en British Pendulum Test, eller Skid Resistance Tester (SRT), en etablerad metod för mätning av friktion mellan gummidäck och olika beläggningar, för att utvärdera de valda underlag. Där utfördes ca 1500 manuella mätningar som gav en komplex bild av träunderlagens friktionsegenskaperna som kan bana väg för ytterligare forskning kring och utveckling av ”träbeläggningar”.

Fiberriktningsberoenden av träunderlagen bekräftas och sätts i ett ny ljus då dagens huvudriktningar visar sig ha den sämsta friktion av alla vinklar i många fall.

Den traditionella viktiga aspekten för konstruktiv utformning av trästrukturer att begränsa träets fuktinnehåll främst av beständighetsskäl förstärks av observationen att fuktkvoten även påverkar friktion i negativ omfattning. Därför är fukthanteringen av allt träbeläggning en viktig förutsättning för en säker GC-väg i trä.

Arbetet har också inneburit att nya mätmetoder har teoretiserats fram. Ett nytt sätt att mäta friktionsvärden i sidled för cykelhjulen presenteras, medan ett sätt att göra mätningar vid olika vinklar mer pålitlig och effektiv har testats med en 3D-utskriven skiva.

Projektet har levererat ett förväntat data och öppnat för nya forskningsmöjligheter. Den insamlade data presenteras i bilaga, och i excelform på vår webbsida och kommer på så sätt att bidra till bättre utformning av träinfrastruktur.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: ModC Networks AB, Jean Huvelle, e-post jean@modularcycling.eu

Trafikverkets beteckning: TRV 2021/21799  ”Praktiska friktionskoefficienter mellan trävägar och oskyddade trafikanter”

Projektet slutrapporterades januari 2022.

Slutrapport: Praktiska friktionskoefficienter mellan trävägar och oskyddade trafikanter (pdf, 3,5 MB)