Hastighetssäkrad Trafikzon i urban miljö – en förstudie

Förstudien syftar till att identifiera och utreda förutsättningar för att demonstrera en hastighetssäkrad vägtrafikzon i centrala Umeå med hjälp av hastighetsanpassande förarstödsfunktioner och geofencing.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Förstudien syftar till att identifiera och utreda förutsättningar för att demonstrera en hastighetssäkrad vägtrafikzon i centrala Umeå med hjälp av hastighetsanpassande förarstödsfunktioner och geofencing.

Resultaten visar att det finns ett intresse från kollektivtrafik-, gods och taxioperatörer att tillsammans med Umeå kommun, hastighetssäkra en stor andel av fordonen i avgränsad zon i Umeås stadskärna. Det finns även ett intresse av att demonstrera lägre hastighetsrekommendationer än gällande hastighetsregler i det avgränsade området.  Projektet uppskattar att ett par hundra unika fordon rör sig i området, majoriteten yrkestrafik. Av dessa förväntas projektet inkludera upp till 158 fordon. Dessa fordon inkluderar samtliga kollektivtrafikfordon, som är de fordon som mest frekvent trafikerar området.

En slutsats i förstudien är att samtliga fordon som kan komma att ingå i en kommande demonstration är möjliga att hastighetssäkra antingen genom en direkt tjänst som fordonsleverantören erbjuder eller genom en tredjepartslösning.

Förstudien förväntas leda till en ny projektansökan till Skyltfonden för ett demonstrationsprojekt i Umeå kommun tillsammans med ovannämnda intressenter.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Lindholmen Science Park AB, Rodrigue Al Fahel, e-post rodrigue.alfahel@lindholmen.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2021/105316 ”Förstudie: Hastighetssäkrad trafikzon i urban miljö”

Projektet slutrapporterades februari 2022.

Slutrapport: Hastighetssäkrad Trafikzon i ubran miljö (pdf, 436 kB)