Cykelvägars friktion

I det här projektet har vi sammanställt friktionsmätningar på cykelvägar i verklig miljö som vi genomfört under åren 2014 till 2018 på en mängd olika väglag och beläggningsytor.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Cyklingen ska öka samtidigt som antalet skadade cyklister ska minska. Halka är en av de enskilt vanligaste orsakerna till att cyklister skadas allvarligt i trafiken och därmed är cykelvägars fiktion och det väggrepp som kan fås med ett cykeldäck av yttersta vikt. Såväl kravställning som föreskrivna mätmetoder gällande friktion på cykelvägar utgår ifrån bilars prestanda snarare än cykeltrafikens förutsättningar och behov. För att kunna sätta relevanta friktionskrav och även specificera lämpliga mätmetoder för att bestämma friktionen på cykelytor, behövs en ökad kunskap om cykeldäcks friktionsegenskaper och det väggrepp som kan fås med en cykel under olika förhållanden.

I det här projektet har vi sammanställt friktionsmätningar på cykelvägar i verklig miljö som vi genomfört under åren 2014 till 2018 på en mängd olika väglag och beläggningsytor. Det ger en beskrivning av vilka faktorer som påverkar friktionen och hur mycket den kan variera längs en cykelväg, vilket är ett viktigt beslutsunderlag för kravställning gällande cykelvägar.

Sammantaget antyder resultaten från projektet att det kan finnas anledning att se över gällande råd och krav för gång- och cykelvägar både vad gäller definierade friktionskrav och mätmetoder. Det finns också ett behov av att se över kravspecifikationer för val av beläggningsmaterial på gång- och cykelytor och i det inbegripa materialens egenskaper vintertid.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport - Cykeldäcks friktion vid olika vägförhållanden/väglag (pdf-fil, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/77145 ”Cykeldäcks friktion vid olika vägförhållanden/väglag”

Projektet startade vintern 2014/15 och pågick till våren 2019.