Utveckling och provning av aktivt farthinder för ergonomi och säkerhet

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med projektet var att utveckla ett aktivt farthinder som ger möjlighet att kombinera god framkomlighet och arbetsmiljö för yrkesförare med låg fart och säker trafikmiljö för oskyddade trafikanter, såsom fotgängare och cyklister.

Syftet var också att eliminera de nackdelar och problem som framkommit vid tidigare prov med aktivt farthinder såsom

  • bristande hållfasthet för belastning från passerande trafik
  • bristande tålighet mot miljöfaktorer såsom grus, salt, snö, fukt etc.
  • ljudstörningar i omgivningen

Projektet utfördes under perioden 2010-01-01--2011-02-28 och inkluderade utveckling och provning av mjukvara och elektronik, provning i trafikmiljö i Linköping samt utvärdering av provning.

Denna lösning kan i framtiden utgöra ett verktyg för att skapa säkrare trafikmiljöer, där andra lösningar för hastighetsreduktion inte är lämpliga (till exempel på grund av stora trafikflöden eller omfattande yrkestrafik där gupp utgör ett arbetsmiljöproblem).

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 6,8 MB, öppnas i nytt fönster) 

Kontaktperson: Edeva AB, Sofia Lingegård, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping, tel nr +46 73 373 51 12, e-post: sofia.lingegard@edeva.se
Trafikverkets beteckning: TRV 2010/11360 ”Utveckling och provning av aktivt farthinder för ergonomi och säkerhet”.

Projektet slutrapporterades maj 2011.