Räfflor - ett förarstöd

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med studien har varit att utreda om frästa räfflor går att simulera via ett förarstödssystem med hjälp av vibrationer och ljud i fordonet. Vidare att utreda om ett sådant system är en lämplig åtgärd för att påkalla förares uppmärksamhet mär de ofrivilligt är på väg att lämna körfältet.
 
På basis av de resultat som erhållits från testkörningar samt diskussioner i fokusgrupp är vår bedömning att idén med förarstöd i form av ett komfortsystem som varnar förare som är på väg att lämna körbanan ofrivilligt bedöms som relevant. På basis av resultaten vill vi föreslå att man verkar för ett system där såväl vibrationer som ljud av räfflor ingår. Detta talar för en hög ekologisk validitet och en högre acceptanse hos förare. Det finns anledning att fundera över om varningen ska ske stegvis där man initialt ger vibrationer och varefter varningens styrka och effekt ökas beroende på faran i situationen.

(Vägverkets beteckning: EK50A 2004:4981 ”Räfflor – ett förarstöd”)

Projektet slutrapporterat i juli 2005