Räffla förhindrar ofrivilligt överskridande av kantlinjen

I ett projekt av Väg- och transportforskningsinstitutet har man analyserat tidigare studier och erfarenheter vad gäller räfflade markeringar i vägkanten.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

De räfflade markeringarna är vanliga i USA och är till för att uppmärksamma en förare på att han eller hon är på väg ut över kantlinjen och av vägbanan. Projektets syfte var att beskriva och diskutera hur man bäst utformar en vägrensräffla, så att den passar svenska förhållanden. Man har också gjort ett förslag på hur en fältstudie kan utformas.

På vägar med långa raksträckor och monoton körning kan det vara lätt att somna och köra av vägen. Men flera undersökningar i USA visar att där man använt vägrensräfflor, har avkörningslyckorna minskat markant, och då särskilt på monotona och olycksbelastade sträckor. Räfflan väcker och varnar föraren med vibrationer och buller, som uppstår när ett hjulpar rullar över den räfflade markeringen vid vägrenen.

Räfflornas utformning kan varieras på flera sätt: de kan vara nedsänkta eller upphöjda i asfalten, pressade eller frästa, de kan ha olika form, till exempel rektangulär eller v-formad, de kan läggas ut gruppvis eller kontinuerligt och generera olika mycket buller. Dessutom kan de placeras i olika vinklar.

I USA finns inte någon enhetlig hållning om vilken kombinerad utformning av räfflan som är bäst, men projektet visar vad som kan vara att föredra för en svensk variant. Exempelvis bör räfflan vara nedsänkt, för att inte vålla problem vid snöröjning och för att den inte ska nötas ner. Vidare verkar det bäst att fräsa in räfflan, eftersom den då håller längre, ger bättre bullereffekter och för att det då går lättare att forma den som man tänkt. Ekonomiskt är en smalare räffla att föredra. En smal räffla tillåter också underhållsfordon att köra på eller grensla vägrenen och cyklister att trafikera vägrenen utanför räfflan.

Förutom att räfflorna är varningssignaler för en bilförare som ofrivilligt kör över kantlinjen, kan de vara bra som hjälp för föraren att hålla sig på vägbanan om sikten är dålig. Men det svenska vädret och kylan kan innebära problem. Om snö, is eller vatten inte torkar upp utan blir kvar i fördjupningarna, finns det risk för att asfalten sprängs och att det bildas sprickor.

Kontaktperson:
Väg och transportforskningsinstitutet, Anna Anund,
581 95 Linköping. Tfn: 013-20 40 00, fax: 013-14 14 36,

E-post: anna.anund@vti.se

(Vägverkets beteckning: TR 30-A 95:9529 "Ofrivilligt överskridande av kantlinjen")