Metod för komfortmätning av farthinder

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med detta projekt är att ta fram en utrustning och en metod som kan hjälpa väghållaren att objektivt mäta sina farthinders funktion. Syftet är vidare att metoden ska vara enkel och utrustningen billig att införskaffa.
Utrustning har utvecklats för samtidig mätning av accelerationskrafter i tre riktningar, två horisontella och en vertikal.

Studierna visar att det finns ett klart samband mellan graden av uppmätta vibrationskrafter enligt denna metod och det upplevda obehaget, framför allt för farthinder som gupp av olika slag.
Studierna visar att farthinder som byggts efter samma ritning har sällan samma funktion i verkligheten.

Mätutrustningen som utvecklats innehåller två accelerometrar och en mikroprocessor. Loggningen sker samtidigt i alla riktningar med hastigheten 20 mätningar/sekund. Fordonets hastighet och position fås med hjälp av en GPS-mottagare. Insamlad information överförs till bärbar dator.
 
Rapport Mätning av farthinders funktion (pdf-fil, 547 kB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning: EK50A 2004:19372 ”Metod för komfortmätning av farthinder”)
 
Projektet slutrapporterat mars 2006