Mayday-system för ökad trygghet på vägarna

Idén med ett så kallat mayday-system är att ge trafikanter ökad säkerhet och en större trygghet på vägarna.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Mayday-systemet används på flera ställen i USA, och ett av Skyltfondens projekt har undersökt, analyserat och sammanställt utvecklingen av systemet.

Systemet har två huvudfunktioner. Den ena är att förse trafikanter med ett verktyg som gör det möjligt att få snabb och relevant hjälp vid en trafikolycka. Den andra funktionen är att ge trafikanterna en kringservice, som kan betyda hjälp med vägval, hotellbokning, tips om sevärdheter och liknande.

Stommen i systemet är en utbyggd informations- och kommunikationsteknik. All viktig information om trafikanter som har en mayday-utrustning lagras i en databas. Om sedan en trafikant med systemet inkopplat råkar ut för en olycka eller incident, kan han eller hon snabbt larma och få kontakt med databasen, bara genom att trycka på en knapp på den särskilda utrustningen i bilen. Vid larmet samlas omedelbart alla tidigare inmatade data om trafikanten snabbt och automatiskt ihop ur databasen, fordonets position avläses via satellit och alla uppgifter skickas genast vidare till en SOS-central. SOS-centralen anropar direkt den hjälp som behövs, till exempel ambulans eller polis. Dessa får samtidigt också tillgång till alla aktuella uppgifter. På så sätt effektiviseras räddningsarbetet och den olycksdrabbade trafikanten får snabb och riktig hjälp. Dessutom kan trafikanten hållas underrättad om hur arbetet fortskrider via sin mobiltelefon eller dataskärm.

I projektets undersökning ingår också rekommendationer och förslag på hur man skulle kunna omsätta de nyvunna kunskaperna och resultatet av undersökningen i Sverige. Ett förslag är att göra en förstudie, där man undersöker de svenska förutsättningarna för ett mayday-system. Tanken är att förstudien även ska fungera som beslutsunderlag, så att systemet kan provas i ett försöksområde. En projektplan över en sådan förstudie presenteras i slutrapporten. Där föreslås regionen Göteborg-Oslo som försöksområde.

(Vägverkets beteckning: FO 30 96:1599, "Mayday-system för ökad trygghet")