Material för cykelbanor med fokus på säkra vägar

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med studien var att jämföra beläggningsmaterial med avseende på säkra cykelbanor. Med säkra cykelbanor avses cykelbanor som minskar skaderisken vid eventuella fall.

Befintliga beläggningsmaterial som förekommer i gummi-modifierat bitumen, vanligt bitumen med hög penetration, samt modifierat bitumen har studerats. Studien har inkluderat beläggningar med kalkspat, diabas respektive gummigranulat samt material från andra branscher där stötdämpning är viktig. Instronmätningar utfördes på KTH Teknik och Hälsa, och AFM samt friktionsmätningar utfördes på SP.

Bitumen är ett bra stötdämpande material i sig. Stenarnas hårdhet hade mindre betydelse för asfaltens stötdämpande egenskaper. Genom att ersätta stenarna med gummi blev asfalten mer stötdämpande. Friktionsstudierna visade att klädernas struktur har stor betydelse för friktionen mot asfalten, vilket indikerar att val av textilier har stor betydelse.

Skyddsutrustning kan vidareutvecklas med smarta ytskikt.

Denna rapport är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Rapport (pdf-fil, 171 kB, öppnas i nytt fönster)

Trafikverkets beteckning: TRV 2012/70496 "Material för cykelbanor med fokus på säkra vägar"

Projektet beviljades hösten 2012 och slutrapporterades december 2013.