Ljusbelagda rondeller

Detta projekt har beskrivit olika möjligheter att utforma ljusbelagda rondeller med låga former.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

På så sätt vill projektet ge exempel på hur man genom former och ljus dels kan göra rondellerna mer synbara, dels kan ge rondellerna en estetisk utformning och skapa en trafikanpassad enhetlighet som passar i den omgivande miljön.

Projektet har också lagt stor vikt vid att utforma rondellerna med tanke på trafiksäkerheten. De låga ljusen kan leda trafikanterna, inte minst i dåligt väder, och en ljusrondell kan också göra det lättare att bedöma både hastigheter och avstånd.

Idéerna demonstreras genom skisser på olika tänkbara modeller. Ett exempel är en rondell som är täckt med ett lågväxande gräs och som har en låg kupol i mitten, byggd av grusmassa och jord. I en ring av gjuten betong runt kupolen lyser ljuset genom små öppningar. Ljuset kan också blinka eller rotera, för att antingen påkalla uppmärksamhet eller ange körriktningen i rondellen..

Ett annat exempel är en rondell med flera cirklar av ljusslingor som omger varandra. Också den har en lågt uppbyggd kupol med en ljusreflekterande yta. Den formen kan vara lämplig för mindre rondeller.

En rondell som är lämplig i eller när en tätort har klätts med gatsten med ett blått ljussken runt kupolen.

De ljusbelagda rondellerna är visserligen dyrare att bygga än de traditionella med planteringar, men sett i ett längre perspektiv blir kostnaden för underhållet mindre. Ur samhällelig synpunkt är ökad trafiksäkerhet också något gagnar ekonomin.

(Vägverkets beteckning: TR 40-A 95:9764, "Ljusbelagda rondellformer")