Kustbevakningens utökade befogenheter 1 juli 2008

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Den 1 juli 2008 trädde Kustbevakningens nya ratt- och sjöfylleribehogenheter i kraft. I praktiken kom myndigheten i gång först hösten 2008 och då endast i form av att Kustbevakningen genomförde sållningsprover på förare av motorfordon samt på snöskoterförare. I de fall en förare blåste positivt överlämnades ärendet till Polisen som inledde förundersökning.

Anledningen till att Kustbevakningen inte kom igång fullt ut var att Kustbevakningen saknade åtkomst till Rikspolisstyrelsens datorsystem, som var en förutsättning för åtkomst till själva bevisprovtagningen med evidenzer-instrumenten. Detta medförde att Kustbevakningen inte kunde genomföra utbildning för myndighetens egna provtagare. Först våren 2009 utbildades Kustbevakningens förundersökningsledare och provtagare.

Från den 1 juni 2009 kunde Kustbevakningen genomföra ratt- och sjöfylleribefogenheterna fullt ut då både utrustning och utbildade förundersökningsledare och provtagare fanns att tillgå.

Kustbevakningen har under projekttiden köpt in 60 sållningsinstrument med tillhörande kalibreringsutrustning. Vidare har Kustbevakningen investerat i 10 evidenzer-instrument med tillhörande kalibreringsriggar.
För att klara av de nya befogenheterna har 90 kustbevakningstjänstemän utbildats till provtagare och ca 45 till förundersökningsledare.

Kustbevakningen angav i genomförandeplanen att myndigheten hade som mål att genomföra 3 200 st sållningsprov per år. Under 2009 genomfördes 7 860  st sållningsprov fördelat över hela landet.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport: Kustbevakningens nya befogenheter 1 juli 2008 (pdf-fil, 2,3 MB)

(Trafikverkets beteckning: EK50A2008:7567 ”Kustbevakningens nya befogenheter 1 juli 2008”)

Projektet slutrapporterades mars 2010.