Individuell trafikförsäkringspremie – försök att finna mätbara storheter

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Den 7 juni 2007 beslutade riksdagen om en ny skatt på trafikförsäkringen som ett första steg i den nya trafikförsäkringsreformen. En reform som går ut på att lyfta trafikrelaterade kostnader för bland annat sjukpenning och sjukersättning från socialförsäkringssystemet och i stället om låta trafikförsäkringssystemet stå för kostnaderna. Något som på sikt många tror kommer att medföra att i det nya trafikförsäkringssystemet kommer försäkringspremier att sättas mer individuellt än idag.

I dag avgörs trafikförsäkringspremien av bilmodell, bilistens ålder, kön och bostadsort. En trafikförsäkringspremie som även tar hänsyn till individens körsätt hävdas av många stimulera ett trafiksäkrare beteende, med uppenbara samhällsekonomiska och mänskliga vinster som följd.

Med inspiration från lyckade tekniska lösningar så som det elektroniska alkolåset och fartkameran, har man i detta projekt försökt att hitta mätbara storheter för att klassificera en förares körsätt samt hitta tekniska hjälpmedel för att automatiskt beräkna en individuell trafikförsäkringspremie.

I denna rapport redovisas vilka mätbara storheter man funnit och vilka tekniska hjälpmedel som kan användas för ändamålet. Ett av de viktigaste resultaten i detta projekt indikerar att konceptet att med hjälp av elektroniska komponenter klassificera en förares körsätt för att beräkna en individuell trafiksäkerhetspremie är relativt outforskat medan tekniken som krävs för att få en fungerande applikationen i stort sett finns tillgänglig idag.

DN-rapport (pdf-fil, 249 kB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:21653  ”Individuell trafikförsäkringspremie – försök att finna mätbara parametrar”)

Projektet påbörjades vintern 2007 och slutrapporterades juni 2008.