Vägen och trafikmiljön

Rapporterna är framtagna med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser reflekterar författarna och överensstämmer inte nödvändigtvis med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom ämnesområdena.

Kontaktuppgiften är angiven av utföraren vid projektets genomförande och avslut. Trafikverket ansvarar inte för kontaktuppgifternas beständighet eller relevans. Trafikverket är inte heller huvudägare och ansvarig för projektet, utan det är den kontaktperson eller den organisation kontaktpersonen företrätt vid projektets genomförande. Vänd dig i första hand till denne för ytterligare information.