Tekniskt stöd för hastighetsefterlevnad hos yrkestrafiken

Rätt hastighet och ett bra körsätt är positivt för miljön och ett effektivt sätt att minska bränslekostnader och bullerstörningar samtidigt som det bidrar till bättre trafiksäkerhet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med studien är att utveckla kunskap om tekniska system som bidrar till bättre efterlevnad av hastighetsbegränsningar hos yrkestrafiken.

Målet är att ta reda på huruvida dessa system kan användas av transportföretag som t.ex. lastbilsåkerier för egenkontroll av hastighet. Studien fokuserar på system som stödjer föraren i realtid och/eller registrerar data för uppföljning, dvs. inte hastighetskameror, radar och dylikt som används vid hastighetskontroller idag. Studien är baserad på litteraturanalys, enkätstudie och intervjuer med relevanta aktörer i Sverige inklusive transportföretag, systemtillverkare, fordonstillverkare och transportköpare.

Resultaten tyder på att flera transportföretag har teknisk utrustning i sina fordon som på ett eller annat sätt adresserar hastighetsefterlevnad.

Slutsatsen är att egenkontroll av hastighetsefterlevnaden i yrkestrafikens fordonsflottor kan vara möjlig med tekniska system som finns i vissa fordon idag. Om myndigheter och/eller transportköparna ska ställa krav på egenkontroll av hastigheten måste dock kraven vara i linje med systemens tekniska begräsningar.  En annan begräsning som behöver tas i beaktandet är att de flesta registrerande system är beroende av digitala kartor som är baserade på hastighetsbegränsningar i Nationella vägdatabasen (NVDB) som i sig kan innehålla bristfällig och ej heltäckande information.

Kontaktperson: Azra Habibovic, RISE Research Institutes of Sweden, azra.habibovic@ri.se

(Trafikverkets beteckning: TRV 2019-847 ”Tekniska system för bättre efterlevnad av hastighetsbegränsningar för yrkestrafik”)

Projektet har utförts och slutrapporterats under 2019.

Slutrapport (pdf, 1,5 MB, öppnas i nytt fönster)

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.