Säkra cykeldäck

Syftet med projektet har varit att analysera cykeldäck för vinterbruk med avseende på däckets komposition. Metodiken för analys av gummimaterialen har varit densamma som i nyligen rapporterade projekt Säkra skor (TRV 2014_16680).

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Även däckens hårdhet vid olika temperaturer har undersökts.

Studien visar att däckens komposition består av 63-67% gummibas inklusive olja, 23-30% kimrök och 2,8-10% övriga fyllmedel, exv. SiO2 + ev. CaCO3. Däckens hårdheter vid 23°C är 51,8 – 61,7, vid 0°C 56,2-63,2 samt vid -10°C 56,7-65,4. Här kan noteras att däcket med högst halt SiO2 är hårdast men stabilast i värde över temperaturspannet.

Kopplat till egenskaper uppmätta av Testfakta kan konstateras att dubben sitter dåligt på de modeller som har låg gummibas, att mjuka dubbdäck generellt har högre rullmotstånd än hårda (utan att det inverkar på väggreppet), samt att SiO2 kan ge bättre grepp än kimrök.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: RISE Research Institutes of Sweden AB, Biovetenskap och material, Viveca Wallqvist, e-post viveca.wallqvist@ri.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2015/84796 "Säkra cykeldäck"

Projektet utfördes under 2016 tom våren 2017. Projektet slutrapporterades juli 2017.

Slutrapport: Säkra cykeldäck (pdf-fil, 492 kB, öppnas i nytt fönster)