Säkerhetsrisker och ökat kunskapsläge om snabb-elcyklar och motoriserade cyklar

Projekt med syfte att öka förståelsen kring säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar i Sverige.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

El-assisterade cyklar kan klassificeras i olika klasser beroende på effekt på motorn och upp till vilken hastighet fordonen ger krafttillskott. I denna rapport har vi identifierat 3 olika klasser som kallas för (vanliga) elcyklar, motoriserade cyklar och snabb-elcyklar. De två sistnämnda kategorierna kallar vi tillsammans för snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar. Denna rapport fokuserar på säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar men tar även upp vanliga elcyklar i jämförelsesyfte.

Detta projekt syftade till att öka förståelsen kring säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar i Sverige genom att:

  • samla kunskap om säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar jämfört med vanliga cyklar och vanliga elcyklar
  • undersöka lagstiftningen och dess tillämpning rörande dessa fordon i Europa och enskilda europeiska länder
  • samla kunskap om dessa fordon, lagstiftning och säkerhet bland cykelförsäljare i Sverige
  • ge råd och rekommendationer om hur vi i Sverige kan öka säkerheten för snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar.

Projektet har genomförts i fyra delar: litteratursökning, intervjuer med experter utanför Sverige, en enkät till elcykelförsäljare i Sverige och en workshop med experter inom cykling och trafiksäkerhet i Sverige.

Det är relativt nytt att dessa fordon finns på marknaden, och även om försäljning och användning av dessa fordon ökar i vissa europeiska länder, finns det idag endast begränsad kunskap om säkerhetseffekterna av dessa fordon. För snabb-elcyklar finns det mer kunskap än för motoriserade cyklar, där kunskap nästan saknas helt. I jämförelsesyfte har vi även studerat vanliga elcyklar och här finns det mer kunskap jämfört med de kategorier som är i fokus i projektet.

Snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar medför ett ökat säkerhetsproblem jämfört med vanliga elcyklar, och vanliga cyklar. Dessa säkerhetsproblem beror på problem som sammanfattas i fyra kategorier: infrastruktur, fordon och teknik, beteende och lagstiftning. I relation till problemen, har åtgärder föreslagits i projektet.

Den viktigaste slutsatsen i projektet är att kunskapsnivåerna om trafiksäkerhetsrisker bör höjas för att dessa fordon inte ska bidra negativt till trafiksäkerheten i Sverige. Rekommendationer inkluderar: att hänsyn måste tas till dessa fordon i utformning av den fysiska miljön; att definitioner och benämning av olika sorters el-assisterade cyklar bör vara tydligare och mer konsekventa; att kommunikation och information om dessa fordon måste komma ut till alla relevanta aktörer; att kunskapen bör höjas speciellt hos försäljare och mekaniker och att ett hjälmkrav med lämplig hjälm bör införas.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

För kontaktperson, se under Kontakta oss.

Projektet utfördes under hösten 2015 tom hösten 2016. Projektet slutrapporterades december 2016. Trafikverkets beteckning: TRV2015/16070 Säkerhetsrisker och ökat kunskapsläge om snabb-elcyklar och motoriserade cyklar

Upp till 45 km/h med el-assistans på cykeln – säkerhetsrisker av snabbare och kraftigare el-assisterade cyklar, rapport 2016:86 (pdf-fil, 1,9 MB)