Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept

Med ökad cykling blir det ökat tryck på cykelvägarna. Syftet med projekt är att beskriva situationen just nu och delvis vad vi kan förvänta oss av framtiden.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Informationen kan skapa förståelse och belysa de utmaningar och möjligheter som cykelinfrastrukturen står inför.

En grundtes i projektet är att ha en bred ansats i ämnet och att vara konkret. Fokus har varit att samla in information, härleda mönster och identifiera konkreta problem och möjligheter.

Kontaktperson: Johan Larsvall, Idesign Partners AB, Stockholm, johan.larsvall@idesgin.se

(Trafikverkets beteckning: TRV 2018/105639 ”Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept”)

Projektet har utförts under 2019.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport: Risker och möjligheter med nya elfordonskoncept (pdf-fil, 8,2 MB, öppnas i nytt fönster)