Mopedbilar, dess användare och trafiksäkerhet - en kunskapssammanställning

Denna studie ger samlad och ökad kunskap om användare och användning av mopedbilar och A-traktorer med särskilt fokus på trafiksäkerhet. Samarbete har skett med branschorganisationen Svensk Försäkring.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Studien har skett genom data- och statistikinsamling, omvärldsbevakning, enkätstudier med försäkringsbolag, körkortsutbildare och återförsäljare samt samtal med nyckelaktörer och användare av mopedbilar och A-traktorer. Nedan punkter sammanfattar studiens huvudsakliga resultat:

  • Antalet mopedbilar och A-traktorer har ökat snabbt de senaste åren och fenomenet debatteras flitigt i media. Nationell sett har antalet mopedbilar ökat med 312 %, i vissa kommuner med upp till 1500 % på tio års tid. Under samma tid har antalet A-traktorer ökat med 162 %.

  • Med ökat antal fordon har också olyckorna ökat, särskilt anmärkningsvärt bland mopedbilar där antalet olyckor sedan 2009 ökat med 900 %. 2019 skedde 10,6 olyckor/1000 fordon för mopedbilar. Motsvarande siffra för A-traktorer var 2019 5,6 olyckor/1000 fordon.

  • Fordonen fyller ett behov av självständighet och skapar tillgänglighet genom att framförallt unga själva kan ta sig till träning, skola, fritid och få ihop en familjs livspussel.

  • Bilden av motorintresserad ungdom stämmer inte på de som kör mopedbilar, och i mindre utsträckning även för A-traktorer. Användarna av är en heterogen grupp där deras fordon fungerar både som transport, socialt element och individuell frihet med mindre beroende av föräldrar.

  • Många användare känner sig otrygga i trafiken och menar att de inte är tillräckligt förberedda för trafiken när de lämnar körskolan. Särskilda situationer som ofta nämns är omkörningar på större vägar och på landsvägar.

  • Fordonen brister och/eller trimmas (framförallt A-traktorer) och användarna saknar (ibland) riskmedvetenhet och trafikmognad. Försäkringsbolag återger en kraftig ökning av ärenden med mopedbilar och A-traktorer.

  • En bättre, mer anpassad utbildning efterfrågas av många och ses som en avgörande pusselbit för ökad trafiksäkerhet för mopedbilar och A-traktorer. Särskilda utbildningar för tvåhjuliga respektive fyrhjuliga eller för båda efterfrågas brett.

  • Många aktörer är engagerade i frågan och förändrade lagkrav, nya utbildningskrav osv. diskuteras. Även frågan kring max tillåten hastighet för A-traktorer diskuteras flitigt där flera menar att A-traktorer, likt mopedbilar, bör få gå i 45 km/h. Samtidigt varnar flera för att de större A-traktorerna ger ökat krockvåld mot andra i trafiken vilket ökar än mer vid högre hastigheter

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Slutrapport Mopedbilar, dess användare och trafiksäkerhet  (pdf, 4,5 MB)

Kontaktperson: Koucky & Partners AB, Martin Vingren, e-post, skicka via formulär under Kontaktuppgifter ovan.

Trafikverkets beteckning: TRV 2020/105424  Mopedbilar, dess användare och trafiksäkerhet - en kunskapssammanställning

Projektet slutrapporterades juni 2021.