Krocktest av olika motorcykeltyper mot vägräcke med och utan underglidningsskydd (MPS)

Test av hur motorcykeltyp, underglidningsskydd och överglidningsskydd påverkar skaderisken hos motorcykelförare.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Allt fler kör motorcykel i Sverige och antalet motorcyklar har fördubblats under de senaste femton åren. Men motorcyklister är oskyddade i trafiken och det gäller särskilt i högre hastigheter där utrustningen har väldigt begränsad skyddsförmåga. Benen är mycket utsatta och 70 % av mc-åkarna får någon form av benskada vid en olycka.

Samtidigt håller Sveriges motorcykelpark på att förändras på grund av den snabba implementeringen av låsningsfria bromsar (ABS) och andra elektroniska stödsystem som Antispinn och Motorcycle Stability Control (MSC). Det är troligt att färre och färre motorcyklister kommer att glida in i räcken i framtiden, eftersom allt tyder på att ABS förbättrar stabiliteten och minskar risken att köra omkull. En mer upprätt position vid kollisionen med räcket gör i sin tur att ett integrerat skydd och designen av själva motorcykeln kommer att ha en allt större betydelse i framtiden. Folksam har i en ny studie analyserat verkliga olyckor med motorcyklar med två olika utformningar. Resultatet visar att motorcykelns design har stor betydelse. På motorcyklar där motorn sticker ut framför förarens ben, så kallad boxermotor, halveras risken för benskador som leder till bestående besvär.

Utifrån det resultatet har krocktester genomförts med olika motorcyklar mot olika typer av stålräcken för att undersöka hur motorcykelns design samverkar med vägräckets utformning. Fyra olika kombinationer av mc-design och räckesutformning har krocktestats upprätt i 60 km/h med 10 graders kollisionsvinkel.

Analysen visar tydligt att MPS (Motorcyclists Protection Systems, så kallat underglidningsskydd) gör nytta även i en upprätt kollision, då MPS kan göra räckets undersida slätare och mjukare, vilket minskar risken för att framhjulet, andra mc-delar eller motorcyklistens ben trycks in i räcket.

Krocktesterna visade också att i en upprätt kollsion är risken att föraren fastnar i ovansidan eller baksidan av ett W-räcke stor, och ett skydd mot stolparna är också nödvändigt (så kallat överglidningsskydd). Troligtvis gäller detta för alla räcken med stolpar. Ett slätare och mjukare räcke (med MPS och en prototyp av "överglidningsskydd") testades i kombination med en mc med boxermotor som samverkar med räckets utformning.

Detta gav det lindrigaste skadeförloppet av de fyra tester som gjordes.

Folksams studie och krocktester visar att det finns en stor potential att öka säkerheten för motorcyklister genom att förbättra utformningen av både mc och vägräcken. Grundtanken är densamma som för personbilar, där samverkan mellan fordon och räcke optimerar skyddsförmågan vid en kollision. En vidareutveckling av motorcykelns design kan ge god säkerhetsnytta, utan att behöva revolutionera utseendet på en mc.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: Folksam, Matteo Rizzi, se uppgifter under Kontakta oss.

Trafikverkets beteckning: TRV 2014/76158 "Krocktest av olika motorcykeltyper mot vägräcke med och utan underglidningsskydd (MPS)"

Projektet har utförts under hösten 2014 tom hösten 2015. Projektet slutrapporterades oktober 2015.

Rapporten Krocktest av olka motorcykeltyper mot vägräcke med och utan underglidningsskydd (MPS) (pdf-fil, 2 MB)