Krockprovning för motorcykel – bil kollisioner

Syftet med projektet var att utforma och genomföra ett krockprov där en motorcykel med ett människosubstitut (kollisionsdocka) positionerat på motorcykeln krockar med en personbil.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

För att definiera krockprovet genomfördes en litteratur och simuleringsstudie. I simuleringsstudien användes en av Autoliv utvecklad motorcykelmodell av en Yamaha YS125 och en modell av en Honda Accord (MY2011). Människomodellen SAFER HBM V9.0 och en modell av en nyutvecklad mekanisk krockdocka ”Power Two-Wheeler Dummy” (PTW) positionerades som motorcyklister på motorcykelmodellen. En större parameterstudie genomfördes där vinkel, hastighet, träffpunkt varierades för att definiera en robust krockkonfiguration. Baserat på resultaten från simuleringsstudien och litteraturen beslutades att provet skulle genomföras enligt följande krockkonfiguration: motorcykeln skall med 50km/h träffa b-stolpen på bilen som färdas i 20km/h.

I provet accelererades motorcykel med motorcyklistsubstitut upp till 50km/h via en support struktur. Motorcykeln släpptes från supportstrukturen innan kollisionen och åkte fritt innan kontakt med sidan på bilen. Bilen positionerades på en ramp. Innan krock släpptes bilen och rullade ned för rampen. När bilen hade en hastighet av 20km/h träffade motorcykeln sidan av bilen.

Motorcykeln var instrumenterad med accelerometrar och gyron på motorcykelns ram och gaffel och kontakttape bakom framhjulet. Bilen var instrumenterad med accelerometrar på b-stolpe och i bilens tyngdpunkt och stringpotentiometrar för att möta deformationen av bilsidan. Bilens sida scannades också både för och efter prov för att mäta deformationen av bilens utsida.

Som motorcyklist positionerades en nyutvecklad ”powered two-wheeler” docka. Dockan är en vidareutveckling av Hybrid III dockan med modifierad höft, ländrygg, knän, huvud och nacke. I dockan mättes acceleration, och rotation i huvud och hjälm, kraft och moment i nacke och ländrygg, kraft i lårben och acceleration och deformation i bröst.

I provet träffade bilen 50mm framför centrum av b-stolpen. Motorcykelns vänstra gaffel deformerades 128mm och högra gaffeln 364mm. Även motorcykelns tank deformerades kraftigt. Deformationen av bilens b-stolpe var 17-18mm. Hjälmen träffade bilens taksvällare. HIC15 was 2079 vilket indikerar en hög risk för huvudskada. Även höga nack- och ländryggskrafter registrerades.

Provet är ett 1: a steg mot att utveckla en provmetod (både mekanisk och virtuell) för motorcykel bil kollisioner och i förlängningen att utveckla skydd för motorcyklister. Provresultaten är också värdefull data data för att utveckla motorcykel-modeller för virtuell motorcykelkrockanalys. Provresultaten är också lämpliga för utveckling av skydd för motorcyklister t ex hjälmar. Projektet kommer också att vara en pilot som kan ligga till grund för en större EU eller FFI projektansökan.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2020/25544 ” Krockprovning för motorcykel - bil kollisioner”

Slutrapport Krockprovning för motorcykel – bil kollisioner (pdf, 1,8 MB)

Projektet slutrapporterades september 2021.