ABS-bromsar på grus - hur fungerar dagens bromsar med olika förare

I testet 2020 jämfördes effekt utifrån val av däck, fordonsinställning (grus eller asfalt), med eller utan ABS samt utifrån förarens tidigare erfarenhet. Inbromsningar och undanmanövrar gjordes i 50 km/h.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

En femtedel, 20 200 kilometer, av det svenska vägnätet är grusväg. Att köra motorcykel på grusvägarna blir allt mer populärt liksom motorcyklar anpassade för dessa vägar. SMC och MC-Folket gjorde ett test 2011 då många ansåg att ABS-bromsar skulle vara sämre att bromsa med på grus.

Testet visade motsatsen, ABS-bromsarna gav både kortare bromssträckor och stabilare motorcyklar. Sedan dess har motorcyklarna och deras säkerhetssystem utvecklats samtidigt som äventyrshojarna som körs både på asfalt och på grus blivit väldigt populära. I testet 2020 jämfördes effekt utifrån val av däck, fordonsinställning (grus eller asfalt), med eller utan ABS samt utifrån förarens tidigare erfarenhet. Inbromsningar och undanmanövrar gjordes i 50 km/h.

Testet visade att ABS-bromsarna fortfarande är överlägsna för att kunna göra en kontrollerad inbromsning, oavsett tidigare erfarenhet. ABS-bromsarna ger också kortare bromssträckor. I en paniksituation kan ingen bromsa bättre utan ABS, oavsett erfarenhet. Det gör att föraren undviker att köra omkull vilket kan orsaka andra allvarliga följdskador.

Testerna visade stora skillnader mellan förarnas tidigare erfarenhet. Bromssträckan var nästan dubbelt så lång för nybörjaren jämfört med grusfantasten och visar att det är viktigt att utbilda förare i att bromsa på både grus och asfalt.

Testet visade på små skillnader i bromssträcka vid val av körinställning Street ABS eller Offroad-ABS och körde på landsvägs- eller offroaddäck. Bromssträckan blev bara någon meter längre. Däremot påverkades stabiliteten i motorcykeln.

Testet publicerades i en sju sidor lång artikel i MC-Folket 1/2021. Artikeln har översatts till engelska och fått stor global spridning.

Läs mer på SMC:s hemsida där artikel från MC-Folket kan laddas ner på både engelska och svenska.
www.svmc.se/smc/SMCs-arbete--fragor/Motorcykeln/ABS/

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontaktperson: SMC, Staffan Nordin, e-post staffan.nordin@svmc.se , telefon: 070-669 77 27.

Trafikverkets beteckning: TRV 20120:29653 ”ABS-bromsar på grus - hur fungerar dagens bromsar med olika förare”

Projektet slutrapporterades april 2021.

Slutrapport: ABS-test på grus (pdf, 264 kB)