Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem – vibrationer i sätet vid risk för avåkning

Projektet innebär en utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem – vibrationer i sätet vid risk för avåkning.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Ett alternativ till räfflor i vägbanan är att stimulera dem i bilen genom vibrationer i förarstolen. Citroën har en sådan avåkningsvarnare i modellerna C4 och C5 som utvärderas utifrån användarens erfarenheter.

En fokusgrupp genomfördes med fyra användare från Östergötland. Med utgångspunkt från diskussionen konstruerades en enkät som skickades till registrerade Citroënägare med avåkningsvarnare.

En stor andel användare har inte fått någon information om systemet vid körtillfället. De flesta är nöjda med avåkningsvarnaren. Nästan alla uppger dock att de inte använder systemet alls vintertid vilket indikerar att det bör utvecklas för att kunna användas hela året.

Ljud och vibrationer är avsevärt lägre i C4 och C5 jämfört med att köra på frästa räfflor. Många förare störs av falskvarningar, så om man vill göra varningen tydligare krävs därför först en reduktion av falska varningar.

Det viktigaste resultatet är att mer information och vägledning bör ges till användarna. Funktion och utformning av avåkningsvarnaren bör också förbättras.

VTI-rapport, fordonsbundet varningssystem (pdf-fil, 788 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
VTI, Birgitta Thorslund, 5581 95 Linköping, tfn 013-20 41 58, e-post birgitta.thorslund@vti.se

(Vägverkets beteckning: EK50A 2005:4144 ”Utvärdering av ett fordonsbundet varningssystem – vibrationer i sätet vid risk för avåkning”)
Projektet slutrapporterat augusti 2006