Säkra cyklar på den svenska marknaden?

En studie av fordonssäkerheten i relation till europeisk säkerhetsstandard.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

SMP Svensk Maskinprovning genomförde under hösten 2004 och vintern 2005 ett provningsprojekt med ekonomiskt stöd från Vägverkets Skyltfond, Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond samt Råd & Rön. 21 cyklar av ”City-bike”-modell med damram provades dels i enighet med ett förslag till ny europeisk säkerhetsstandard, dels i enighet med en provningsstandard för korrosionsbeständighet: VDA 621-415/ISO 1 1997-1. Dessutom provcyklades och bedömdes samtliga modeller av en testpanel bestående av totalt 10 personer av olika kön och ålder.
 
De provade modellerna representerade prislägen från ca: 1 700:-  till  7 900:-. 5 av de 21 modellerna (4 Skeppshultcykeln och 1 Tunturi) var certifierade med Cykelfakta vilket innebär att de sedan tidigare genomgått och klarat samtliga krav vid provning av flera exemplar av varje komponent.
 
För fyra av de provade cyklarna låg resultaten för tre eller fler komponenter under de angivna kravnivåerna för hållfasthet och i vissa fall hade bromsarna lägre prestanda än standardens krav. Det fanns ett klart samband mellan cyklarnas pris och hur klarade hållfasthetstesterna.
 
Korrosionstesterna visade att skyddet varierade kraftigt dels mellan cyklar och dels mellan olika komponenter på samma cykel. Även för denna provning visade resultaten på ett samband mellan pris och kvalitet.
 
Testpanelens bedömning visade även den att billigare cyklar fick sämre betyg än de dyrare. Vidare fanns ett klart samband mellan t ex panelens bedömning av cykelns bromsar och det resultat som uppmättes i provningslaboratoriet.
 
En av projektets slutsatser ät att många cykelleverantörer inte genomför tillräckligt med provningar eller har tillräcklig kvalitetskontroll för att säkerställa att de levererar produkter som kan betraktas som säkra.


Slutrapport PM, Säkra cyklar på den svenska marknaden (pdf-fil, 963 kB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
SMP, Svensk Maskinprovning AB, Christian Wetterberg, Fyrisborgsgatan 3, 754 50 Uppsala, tfn:018-56 15 07, e-post: christian.wetterberg@smp.sp.se
(Vägverkets beteckning:EK50A 2003:25378 ”Säkra cyklar på den svenska marknaden? – en studie av fordonssäkerheten i relation till europeisk säkerhetsstandard”)
Projektet slutrapporterat mars 2005.