Krockkuddars påverkan på barn i bakåtvända bilbarnstolar

Förhoppningen är att denna studie kan bidra till ett bättre underlag för hur Sverige bör ställa sig till problematiken kring krockkudde kontra barn i främre passagerarsätet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Krockkudden – ett av bilens viktigaste skyddssystem – har sedan den introducerades på marknaden räddat många liv. De mest utsatta är de små barnen som färdas i bakåtvända bilbarnstolar i framsätet. För att en bakåtvänd bilbarnstol, anpassad för barn från ca 6 månader till fyra år, skall fungera optimalt kravs det att den år stöd från instrumentpanelen.
 
Hundra tals barn har dödats eller skadats av krockkudden sedan den introducerades på marknaden. Därför infördes nya amerikanska lagkrav 1997 med målet att minska krockkuddarnas skadliga effekter. Krocktester med krockkuddar som uppfyller såväl de gamla som nya lagkraven har genomförts. För att identifiera en riskspridning har både krickkuddar som uppfyller de europeiska och de amerikanska lagkraven testats. Även prestandakrav med avseende på krockkuddars storlek och utblåsningslägen har undersökts.
 
Resultatet från krocktesterna visar, liksom tidigare studier att den generationen krockkudde är mindre aggressiv. De nya lagkraven har medfört att mätvärdena för skadeparametrar har reducerats med ca 30 procent enligt denna studie.
 
Studien visar också att andelen bakåtvända bilbarnstolar har minskat sedan år 1998. Av de bakåtvända bilbarnstolarna har även andelen placerade i framsätet minskat de senaste åren.
 
Förhoppningen är att denna studie kan bidra till ett bättre underlag för hur Sverige bör ställa sig till problematiken kring krockkudde kontra barn i främre passagerarsätet.
 


Kontaktperson:
Helena Stigson, Parkgatan 15, 465 31 Nossebro, tfn 070-284 96 97, e-post: helena.stigson@tiscali.se  alt. helena.stigston@folksam.se
 
(Vägverkets beteckning EK50A 2003:25321 ”Krockkuddars påverkan på barn i bakåtvända bilbarnstolar”)
 
Projektet slutrapporterat i november 2004