Körförmåga och körbeteende hos äldre bilförare som kör med automatisk växellåda

Äldre bilförare som kör en bil med automatisk växellåda får både bättre körförmåga och bättre körbeteende. Det kan ha stor betydelse för deras möjligheter att bibehålla sin förmåga att köra bil säkert och har kvar sin självständighet.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Det är av stor betydelse för både samhälle och individ att äldre personer kan bibehålla sin förmåga att köra bil säkert. Att kunna köra bil ger äldre en självständig mobilitet som har stor betydelse för att de ska kunna utföra aktiviteter och transporter och för välbefinnande och hälsa långt upp i åldrarna.

Syftet med projektet är att undersöka hur användning av bil med automatisk växellåda påverkar körförmåga och körbeteende hos äldre friska bilförare samt hur bilförarna upplevde skillnaden mellan bilkörning i manuellt och automatiskt växlad bil.

De 31 försökspersonerna var äldre än 70 år, 18 män och 13 kvinnor, samtliga aktiva bilförare i bil med manuell växellåda. De körde en förutbestämd slinga dels i manuellt växlad bil, dels i bil med automatisk växellåda. En arbetsterapeut från Mobilitetscenter och en trafiklärare gjorde en praktisk körbedömning vid varje körtillfälle. Efter körningarna svarade försökspersonerna på ett frågeformulär om skillnaden mellan bilkörning med manuellt växlad bil jämfört med bil med automatisk växellåda.

Användning av automatisk växellåda hade en betydande effekt på körbeteendet hos försökspersonerna. Hastighetsanpassningen förbättrades avsevärt, uppmärksamheten förbättrade, kapaciteten för distraktionsmoment ökade och säkerheten i korsningar förbättrades. Majoriteten av deltagarna, både kvinnor och män, upplevde att bilkörningen underlättades i sådan utsträckning att användning av automatisk växellåda sågs som det bästa valet vid ett bilbyte. Användning av automatisk växellåda framstår som ett sätt att förbättra mobilitet och trafiksäkerhet för äldre bilförare.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Vägverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten är författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Vägverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.


Rapport (pdf-fil, 2,9 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson:
Ingrid Bolin
Mobilitetscenter
F O Petersons gata 32 B
421 31 Västra Frölunda
Tfn: 031-45 46 75
E-post: ingrid@mobilitetscenter.se

(Vägverkets beteckning: EK 50 A 2007:5186 ”Betydelsen av användning av bil med automatisk växellåda för äldre bilförare”)

Projektet slutrapporterades i januari 2009.