Bältespåminnare för bussar

Bilbälten i bussar kan ha en livräddande funktion vid kollisioner och kanske speciellt vid voltningar eftersom de åkande fixeras till busstolen och inte kan kastas ut genom trasiga rutor.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Bälten är installerade i alla nya bussar utom stadsbussar och användningen är obligatorisk för alla som sitter på en plats med bälte. Det finns inga säkra mätningar av användningsfrekvensen men den varierar säkert vid olika typer av bussresor och är troligen speciellt låg vid linjetrafik.

Ett sätt att motivera resenärerna att använda bälten är att koppla bältesanvändningen till komforten. Vid VTI har en busstol byggts om så att bälteslåset är kopplat till ryggstödslutningen. Om bälte inte används förblir ryggstödet i ett upprätt, obekvämt läge. Om man tar av sig bältet för att t.ex. justera sin klädsel förblir stolsryggen i inställt läge under 20 sekunder och mär man lämnar bussen ställer alla lediga stolar in sig i ett vertikalt läge vilket underlättar påstigningen.

Den demonstrationsmodell som tagits fram har provats inom VTI med enbart positiva omdömen. Det måste betonas att det rör sig om en experimentell lösning för att kunna belysa principen. Vid ev. serieproduktion måste andra tekniska lösningar tas fram.

Slutrapport (pdf 174 kB, öppnas i nytt fönster)

(Vägverkets beteckning EK50A 2003:6022 ”Bältespåminnare för bussar”)
Projektet slutrapporterat i oktober 2006