Utmärkt utmärkning

Trafikkurs.se har tagit fram en sammanställning av regler för och erfarenheter av vägmärken i kommunernas trafikmiljöer.

Handboken ”Utmärkt utmärkning” är en sammanställning av regler och erfarenheter för användning av vägmärken i den trafikmiljö som kommunerna ansvarar för. Någon egentlig handledning för vägmärken har tidigare inte funnits i sammanställd form. Viss vägledning ges i VGU (Vägars och gators utformning) som Trafikverket gett ut. Några kommuner har också upprättat egna anvisningar. Handbok omfattar inte lokaliseringsmärken eftersom reglerna där är så omfattande att de kräver en egen handbok och samma gäller för vägmärken i samband med vägarbeten. 

Handboken finns uppdaterad och fritt tillgänglig på hemsidan för Trafikkurs.se, www.trafikkurs.se. Den är bland annat avsedd att utgöra kursdokumentation vid de kurser i ”vägmärkesuppsättning” som arrangeras av Trafikkurs.se. 

Kontaktperson: JS Konsult, Jan Söderström, Tjädervägen 45, 167 66 Bromma, jansoderstrom@hotmail.com

(Trafikverkets beteckning: TRV 2018-99040 ”Utmärkt utmärkning”)

Ladda ner handboken från Trafikkurs webbplats

Projektet har utförts under 2018 och 2019.  

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.