Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Underlätta hjälmanvändning när man hyr elsparkcyklar

I denna rapport har vi gestaltat hjälmkoncept som kan bidra till ökat skydd mot huvudskador vid hyra av elsparkcyklar.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

I denna rapport har vi gestaltat hjälmkoncept som kan bidra till ökat skydd mot huvudskador vid hyra av elsparkcyklar. Bland dessa koncept så har vi även försökt att få in flera smarta funktioner som ökar mervärdet på lösningen och gör den mer attraktiv att använda.

Studier som vi själva genomfört har gjorts i Stockholm efter närhetsprincipen.

Med ökad användningen av elsparkcyklar så ökar också olycksfallen, skador mot huvudet och ansiktet står för den största andelen.

Det är en diger uppgift att få upp säkerhetstänket hos användarna. Det finns morötter och käppar för att öka motivationen att använda hjälm, vilket framgår i rapporten. 

En fördjupad användarstudie av de lösningar vi tagit fram bör göras för att bedöma vilka hjälm/skydd som kan accepteras för att bli använda.

Alla koncepten ger skydd men riskerar också att inte blir använda. Delvis för att målgruppen i regel är ungdom som vill vara cool, delvis för att fordonen ofta används vid onyktert tillstånd. Under kvällar och helger ökar skadefrekvensen, bland annat för ökad konsumtion av alkohol. Delvis för att det är svårt att motivera använda hjälm av säkerhetsskäl. Invändningar är bland annat hygienskäl eller/och att det ska vara lika lättillgängligt som att hyra elsparkcykeln.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt: Idesign AB, Johan Larsvall, e-post johan.larsvall@idesign.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/107882, Underlätta hjälmanvändning när man hyr elsparkcyklar

Projektet slutrapporterades december 2020.

Slutrapport: Underlätta hjälmanvändning när man hyr elsparkcyklar (pdf, 22,6 MB)