Testmetod - Höft fortsättning

I Sverige registreras knappt 18 000 höftfrakturer per år. Majoriteten, ca 90 %, av alla höftfrakturer orsakas av fallolyckor från stående höjd.

Risken att drabbas av höftfraktur stiger exponentiellt efter 50-årsåldern; men genom användning av stötdämpande underlag och/eller höftskydd kan risken minskas. Utvecklingen och utvärderingen av dessa underlag och skydd kräver dock en relevant provmetod.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med detta delprojekt är att utvärdera material och geometrier som kan användas i en provmetod föreslagen av en grupp forskare från olika länder, The International Hip Protector Research Group (IHPRG). Metoden är avsedd för utvärdering av skyddseffekten hos stötupptagande underlag och/eller höftskydd.

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att samla data kring material och materialegenskaper för att simulera mjukvävnaden kring höften. Tre olika material – två silikonbaserade och ett skummaterial – har föreslagits i litteraturen för att användas i olika provmetoder avsedda för utvärderingen av skyddsutrustning.

IHPRG har i en gemensam publikation enats om ett förslag på standardiserad provmetod för stötdämpande underlag och höftskydd. Den föreslagna provmetoden har modellerats och använts i numeriska simuleringar av:

  • Tre olika material som representerar mjukvävnaden kring trochanter major (yttre benutskottet på lårbenet).
  • Två olika tjocklekar på vävnaden kring trochanter major
  • Fyra olika underlag

Kraften i lårbenshalsen – ett skadekriterium för höftfraktur som använts i olika tester för att utvärdera stötdämpande underlag och höftskydd – beräknades för varje kombination av material, tjocklek och underlag.

Baserat på resultaten från studien föreslås följande:

  • Tillverka en prototyp baserad på modellen i studien
  • PDMS material rekommenderas över Plastazote HD80 för att simulera mjukvävnaden kring trochanter major
  • En tjocklek av 18 mm ovanpå trochanter major är lämplig
  • Utvärdera olika underlag med prototypen så att en referens i kraftnivå eller procentuell minskning kan tas fram

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Skyltfonden, Trafikverket. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Trafikverkets beteckning: TRV 2016/86321 Testmetod höft – fortsättning.

Projektet slutrapporterades oktober 2018.