Pilotprojekt för ett mobiliserat eCall för motorcyklister

Ett projekt som utvecklat en larmtjänst som automatiskt varnar när en motorcyklist är med om en olycka.

Detecht har under detta projekt lanserat och vidareutvecklat ett sensorbaserat automatiskt nödlarm för motorcyklister, samt en webbaserad plattform för att kunna koppla larmet till tredjepartsaktörer såsom SOS Alarm Sverige. Tjänsten har därav under denna period testats och utvärderats tillsammans med SOS Alarm Sverige AB. Detta innebär att vi tillsammans med SOS Alarm har utarbetat fram en lösning för hur larmen ska tas emot och vilken information som anses vara nödvändig i fall där talkontakt inte uppnås.

En av de viktigaste slutsatserna av detta projekt har varit att kunnat verifiera att både Detecht och SOS Alarm kan fatta adekvata beslut baserat på sensordata. Trots att vi har mer arbete kvar att göra så har vi lyckats uppnå en hög precision med på vår algoritm.

Kontaktperson: Tobias Goldman, Vera Sandbergs allé 5B, Göteborg, 070-780 07 23, tobias@detecht.se

(Trafikverkets beteckning: TRV 2018/105614 ”Ett pilotprojekt för ett mobiliserat eCall för motorcyklister”)

Ett pilotprojekt för ett mobiliserat eCall för motorcyklister (pdf-fil, 56 kB, öppnas i nytt fönster)

Projektet har utförts under 2019. Projektet slutrapporterades januari 2020.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.