Kommunicerande cykelhjälm

Syftet med detta arbete var att skapa en förståelse för vilka funktioner som skulle kunna utvecklas för cykelhjälmen för att öka trafiksäkerheten. Bakgrunden var en förståelse för hjälmens skyddande funktion och cyklistens cykelbeteende.

Beskrivningen av projektet nedan är ett exempel på ett avslutat projekt som beviljats medel från Skyltfonden. Texten uppdateras därför inte. Datumet på sidan uppdateras däremot regelbundet.

Syftet med detta arbete var att skapa en förståelse för vilka funktioner som skulle kunna utvecklas för cykelhjälmen för att öka trafiksäkerheten. Bakgrunden var en förståelse för hjälmens skyddande funktion och cyklistens cykelbeteende. Det innebär att avsikten var att utveckla funktioner som i) ökar viljan att använda en cykelhjälm, och ii) minskar antalet potentiella olyckor (preventivt).

Utgångspunkten var också att generera funktioner, inte att utveckla dem i praktiken. Det innebär att uppgiften var att utifrån olika trafiksituationer och olika tekniska förutsättningar problematisera vilka funktioner som är möjliga att utveckla i olika situationer. Metoden som nyttjades var i synnerhet arbetsmöten där representanter med olika expertkunskap resonerade kring olika användarfall. Huvudfrågan var alltid vilka funktioner som skulle vara intressanta att utveckla för att öka nyttjandet av cykelhjälm och/eller samtidigt resultera i att olyckor undviks. Resultaten av dessa arbetsmöten resulterade i ett antal funktioner som potentiellt kan leda till ökad trafiksäkerhet. I vissa avseende finns teknik tillgänglig men applikationerna saknas. I andra fall existerar inte den teknik som krävs fullt ut ännu. I huvudsak finns dock den teknik som behövs och det som ofta behövs är att den nyttjas och implementeras i det hjälmsystem som är nödvändigt.

Det vi avser med hjälmsystem är att en kommunicerande hjälm består av en hjälm som kan integreras med annan teknik och funktioner i en ”klicka på”-ansats.

Slutsatsen är att det finns intressanta koncept att utveckla, att mycket av tekniken redan finns tillgänglig och att det handlar om att testa fram hur dessa koncept ska utformas för att därefter testas i verkligheten så att det kan säkerställas att efterfrågad trafiksäkerhet erhålls.

Rapporten är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverket Skyltfonden. Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.

Kontakt:VTI, Jan Andersson, e-mail: jan.andersson@vti.se

Trafikverkets beteckning: TRV 2019/27468 ”Kommunicerande cykelhjälm”

Projektet slutrapporterades juni 2021.

Slutrapport: Kommunicerande cykelhjälm (pdf, 791 kB)